Projektledning

Vi har en bred grafisk bakgrund, som gör att vi ser på vilket sätt olika produkter ska produceras, distribueras till rätt kundkrets och lagerhållas.

Stig Johansson
Tel: 0372-842 71
Mobil: 070-205 31 63
Mail: stig.j@lagerhotellet.net