Adressering

Låt oss hantera ditt adressregister. Vi ser till att dina trycksaker kommer fram till rätt kund i rätt tid. Då är det viktigt att adressen är korrekt och tydlig.

Hos oss får du hjälp med sortering av adressregistet, med bearbetning av adressfiler samt inköp och printning av adresser etc. Vi adresserar dina produkter, vare sig det gäller kuvert, foldrar, broschyrer eller tidningar.


Utskick

Vi jobbar med både mindre och större volymer, vår Plock och Packavdelning sköter manuellt det som inte passar maskinell produktion. Vi jobbar med kuvertering och plastning av trycksaker.

Vi tar också fram paketeringsmaterial, t ex unik kartong och plastemballage