Mijö

Vi har varit aktiva med att miljöanpassa vår verksamhet.
Återvinning av papperspill, wellpapp, plast och metall sker idag automatiskt. Hämtning av de olika materialen sköts av lokala återvinningsföretag på fasta tider.

Detta gör också att vi får en ren och bra arbetsmiljö.