-VÄLKOMMEN TILL

Lagerhotellet i Ljungby

Projektledning - Ordermottagning - Inköp - Adressering -
Utskick - Distribution - Lagerhållning - Miljö

Vi erbjuder Er en total kommunikationslösning på trycksaker från layout till utskick för Er kundkategori.

Vi kan också lägga ut Era broschyrer på Er hemsida till ett fast pris.
Vi lagerhåller Era produkter tills utskick ska ske.